Zajimavá řešení v interieru a exterieru

Ačkoliv jsou zábrany BabyDan určeny do interieru nacházejí uplatnění i v exterieru. Je zde ale nebezpečí koroze a degradace plastů UV zářením. Životnost pak bez dodatečného ošetření povrchů nemusí dosáhnout délky záruční doby.zabrana-babydan-premier V tomto konkrétním případě bylo potřeba řešit rozdíl výšek na zahradě. Opěrná zeď se schodištěm vytváří cca 80 cm rozdíl, který může být pro malé dítě velmi nebezpečný. Nabízely se dvě možnosti, vyřešit horní hranu opěrné zdi zábradlím nebo zabránit vstupu dítěte do vyšší úrovně zahrady. Rozdíly v náročnosti obou variant jsou více než zřejmé. Případné zábradlí by také muselo být navrženo s ohledem na dítě. S ohledem na masivnost betonové konstrukce a rozměry otvoru jsme navrhli tlakově upínanou zábranu Premier doplněnou 6-ti kusy prodloužení.Prostorová zábrana Babydan Flex S více úrovňovým řešením se můžeme setkat nejenom v exteriéru, ale i v interieru. V tomto případě se dítě mělo pohybovat na obou úrovních. Rozdíl výšek představují 3 dosti široké schody. Na jedné straně jsou ohraničeny zdí a na druhé skleněným zábradlím. Majitelé měli představu, že když bude dítě na horní úrovni, bude chráněno před pádem ze schodů a když bude na dolní úrovni, bude mu zabráněno na schody vstoupit. Použití obvyklé otvorové zábrany zde nebylo možné. Proto jsme navrhli prostorovou zábranu Flex L s jednim prodloužením 72 cm a doplňkovou sadou stěnového kování. Jednu sadu stěnového kování, která je součástí Flex L jsme umístili v horní části a druhou doplňkovou, v dolní části. Majitelé zábranu umístí podle místa, kde dítě aktuálně bude. U této instalace bylo nejnáročnějším místem zakončení skleněného zábradlí. Zde jsme použili několik na zakázku vyrobených dílů. Náročné bylo také zaměření neboť přípustné odchylky byly, z důvodu návaznosti různých dílu, velmi malé. Ale dobrá věc se podařila a dítě je od nebezpečných míst odděleno.

Další aplikace zábrany Guard Me a Premier

Nejmenovaný, ale o to šikovnější tatínek z Kyjova, zvládl atypickou instalaci téměř sám. Po shlédnutí smímků, které nám poslal, jsme mu doporučili osvěčenou a několika cenami ověnčenou zábranu Guard Me. 20160520 001Šířka schodiště vyžadovala použití prodloužení. Upevnění ke skleněnému zábradlí je již také osvěčené a prověřené. Výsledek můžete posoudit sami. My na tomto řešení oceňujeme zejména umístění zábrany na prvním schodě, který napomáhá její ochranné funkci. Pak samozřejmě to, že v otevřeném stavu nepřekáží, téměř jako by nebyla. Samozřejmě nejsme sami, kdo je z této shrnovací zábrany nadšený, vysoce ji ocenil i D-Test ve svém testu zábran. V horní části schodiště jsme navrhli použití tlakově upínané zábrany Premier s prodloužením. Určitým technickým oříškem bylo její upevnění ke skleněnému zábradlí. Zde jsme navrhli použití Y-kusů, ale nedoporučujeme toto řešení bezhlavě kopírovat. Pokud není pevnost zábradlí správně posouzena, působící tlaky mohou být destruktivní.20160520 007

Zábrany pro schodiště se skleněnou stěnou

Zabezpečení schodiště, jehož některé prvky tvoří sklo, patří k nejnáročnějším úkolům. Je totiž potřeba vyřešit působení sil tak, aby nedošlo k poškození křehkého materiálu a přitom, aby zábrana byla dostatečně pevná z hlediska bezpečnosti pro dítě.

Weiterlesen

Zajištění krbu a schodiště

S blížící se topnou sezónou se na nás obrací stále více rodičů s požadavkem na zajištění krbů proti dotyku dítěte. V následujícím příkladu jsme zajišťovali krb i schodiště.

Weiterlesen

Atypische Lösungen der Schutzgitter

Bei der Ausbau neuer Häuser oder Wohnungen muss der Projektant oder Architekt in seinen Vorschlägen viele, oft gegensätzliche Wünsche realisieren. Es ist daher kein Wunder, dass die Sicherheit von Kindern ab und zu vergessen bleibt. Auch die Baunormen befassen sich mit der Sicherheit der Kleinsten nicht. Es können somit Stellen projiziert werden, wo die Wahrscheinlichkeit eines Unfalles von Kindern hoch ist.

Weiterlesen

Sicherung der Treppe mit Galerie

Es hat sich an uns eine junge Familie gewandt, die ein Familienhaus nicht weit von Prag einrichtet. Sie brauchte die Treppe mit Galerie so zu sichern, dass ein kleines Kind nicht runterfallen kann. Nach dem Vermessen haben wir

Weiterlesen